Integritets och cookievillkor

Dessa integritets & cookievillkor gäller endast denna webbplats. Observera att Nyckelspel inte kan hållas ansvariga för Integritets & Cookievillkoren på andra sidor och källor. Nyckelspelrespekterar alla användares integritet på deras webbplats och ämnar se till att de personuppgifter du tillhandahåller behandlas konfidentiellt.

Vi är medvetna om att du litar på oss och vi ser det som vår skyldighet att skydda din integritet. På denna sida berättar vi vilken typ av information vi samlar in när du besöker vår sida, varför vi samlar in den och hur vi förbättrar din användarupplevelse. Vi gör det så att våra besökare ska förstå hur vi arbetar.

I. DATA OCH SYFTET MED ANVÄNDNINGEN

Vi tar inte (automatiskt) emot eller samlar in personuppgifter från dig. Vi tar inte heller emot eller samlar in personuppgifter från tredjepart. Om vi skulle ta emot och samla in personuppgifter från tredjepart informerar vi dig personligen.

Nyckelspel är inte ansvariga för personuppgifter som samlas in via tredjeparts programvara som finns på sidan och för vilka tredjeparts Allmänna Villkor kan gälla.

II. DATALAGRINGSPERIODER

Detta är inte tillämpligt eftersom vi inte samlar in personuppgifter.

III. BRUK AV COOKIES

Vad är cookies?

Cookies är små filer som lagras på din enhet. Varje gång du (åter)besöker en webbplats eller din enhet kräver innehåll från relaterade tjänster fästs innehållet i en cookie till begäran och läser.

Vilka cookies använder vi?

På Nyckelspel, använder vi endast funktionscookies. Dessa enkla cookies är till för att säkerställa att sidan fungerar ordentligt så att texter och bilder på vår sida kan laddas ner till ditt läsarfönster t.ex.

Cookies och medgivande

Funktionscookies som krävs för att webbplatsen ska fungera ordentligt kräver inte användarens uttryckliga medgivande.

Cookies vi INTE använder

Det finns olika typer av andra cookies som faktiskt kräver medgivande som t.ex. spårningscookies och de flesta analytiska cookies. Analytiska och spårningscookies kan användas till att samla in statistik om hur en webbplats används eller till att skapa personprofiler som bygger på den information som dessas cookies samlar in om en användares nätaktiviteter.

På Nyckelspel, använder vi inte dessa cookies, eller andra typer av cookies som det krävs medgivande för.

Hur hanterar man cookies?

Man kan välja att blockera cookies eller att endast godkänna cookies från särskilda webbplatser. Det kan man göra genom att ändra sina läsarinställningar. Gå till manualen till din webbläsare om du vill ändra dina inställningar. OBS: Många webbplatser fungerar sämre om cookies inaktiverats.

IV. DINA RÄTTIGHETER

I den utsträckning det tillåts av den gällande dataskyddslagstiftningen och föreskrifter har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter (överhuvudtaget och i den mån som Nyckelspel har sparat dina personuppgifter):

  • Åtkomst till de personuppgifter vi sparat om dig
  • Begär en uppdatering eller korrigering av dina personuppgifter
  • Invänd mot behandling av dina personuppgifter av särskilda skäl på grund av dina personliga omständigheter
  • Ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format
  • Begär att dina personuppgifter raderas
  • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Ta tillbaka ditt medgivande (ej tillämpligt)

Du kan genomdriva dina rättigheter genom att skicka en begäran till kontaktinformationen nedan med ditt namn, din e-postadress och en tydlig beskriving av din begäran.

När din begäran haar tagits emot kommer Nyckelspel att behandla din begäran så snart som möjligt och skicka dig ett beslut i ärendet inom 1 månad.

Om du anser att vi inte har uppfyllt våra åtaganden enligt dataskyddslagen och andra föreskrifter kan du lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet som t.ex. Autoriteit Persoonsgegevens i Nederländerna.

V. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Nyckelspel har vidtagit alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att dina personuppgifter säkert ska behandlas på säkert sätt.

Om du har frågor gällande dessa säkerhetsåtgärder får du gärna kontakta oss på nedanstående adress.

Inom vår organisation har endast personal som behöver känna till personuppgifterna tillgång till dem. Till exempel Dataskyddsombudet, Data Protection Officer (DPO).

Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredjepart.

VI. ÄNDRINGAR PÅ DESSA VILLKOR

Nyckelspel förbehåller sig rätten att göra ändringar på dessa Integritets & Cookievillkor. Ändringar offentliggörs på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tittar in på våra Integritets & Cookievillkor så att du vet om något ändrar sig.

Dessa Integritets & Cookievillkor uppdaterades senast den: 22 september 2020

VII. KONTAKTINFORMATION

För alla frågor gällande dessa Integritets & Cookievillkor, kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]. Du kan också informera oss per brev. Det gör du genom att skriva till följande adress:

Talpa Azerion Gaming B.V.
Beechavenue 182
1119 PX Schiphol-Rijk
Nederländerna

Nummer på Handelskammaren: 76474259